Dnes je streda, 27.október 2021, meniny má: Sabína
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Pokrčiť, vyhodiť a zaobstarať si nové: Problémy partnerských vzťahov

jún 04, 2021 - 20:22
Často sa hovorí, že dnešná doba vzťahom nepraje. Je však skutočne problém v dobe, alebo je problém v nás? Ako sa vzťahy v súčasnosti líšia od tých v minulosti a ako sa naše vnímanie sexu zmenilo v priebehu vekov?
Foto: 
kulturmarket

Fascinujúca online prednáška v utorok 8. júna obnaží témy, o ktorých vieme v teoretickej rovine skutočne málo a dôkladne preskúma krivky ľudskej sexuality. S erudíciou a humorom bude divákov dejinami a problematikou partnerských vzťahov prevádzať známa sexuologička, psychologička a autorka, Laura Janáčková.

Spomína sa, že staroveké spoločnosti boli omnoho viac sexuálne otvorené ako tie súčasné. Je to pravda či mýtus? Kedy sa so sexom začali spájať obmedzenia?

Laura Janáčková: Poznáme príklady zo staroveku, ktoré nás fascinujú svojou sexuálnou otvorenosťou. Ak sa napríklad pozrieme na výzdobu domov v Pompejách, vidíme prekvapivo naturálne a verejné zobrazovanie mužského genitálu alebo sexuálnych aktov. Popisy verejných sexuálnych orgií napríklad pri slávnostiach boha Bacchus (neskôr Dionýza), sú pre nás tiež dnes nepredstaviteľné. Na druhej strane so sexom boli vždy spojené obmedzenia a priestupky v tejto oblasti sa riešili striktne a drsne. Mocní muži sa aj v staroveku snažili mať reprodukciu svojich žien pod kontrolou. Dnes máme internet, kde je z pohľadu sexuálnej otvorenosti zobrazené všetko. Mnohí kladú obmedzenia voľných vzťahov u nás do súvislosti s nástupom kresťanstva, ale až Tridentský koncil v 16. storočí uzákonil cirkevný sobáš, ktorý kladie dôraz na vernosť.

Je citový život súčasného človeka, ktorý má možnosť vybrať si svojho partnera, komplikovanejší ako ľudí v minulosti, ktorí túto možnosť často nemali?

Laura Janáčková: Život súčasného človeka je komplikovanejší a to aj v rámci výberu partnera. Hoci máme slobodnú voľbu a môžeme si dovoliť svoj výber postaviť na základe tzv. romantickej lásky, žijeme pod tlakom výkonu, sociálnych sietí, a často tiež nereálnych predstáv o ideálnom živote. Mnoho mužov vďaka prílišnej emancipácii žien odďaľuje prijatie zodpovednosti manželstva a záväzky s ním spojené. Navyše stúpajúci nepomer medzi vzdelaním mužov a žien a nárast kariérneho postupu žien v praxi vedú k mnohým problémom. Osobne sa v ordinácii najčastejšie stretávam s výrokom žien, že vhodní muži neexistujú. Dá sa to vysvetliť hypergamiou, teda tendenciou žien vyberať si muža vyššieho sociálno - ekonomického aj vzdelanostného statusu, než majú ony samy.

ia4-2.jpeg

Foto: 
kulturmarket

Postavila inštitúcia manželstva ženy do znevýhodnenej pozície? Myslíte si, že sa môže manželstvo v budúcnosti stať prežitkom?

Laura Janáčková: Všeobecne manželstvo nestavia ženu do znevýhodnej pozície. Skôr naopak, ju a jej deti v zmysle judikatúry v mnohom chráni. Myslím, že u veľkej časti verejnosti na Slovensku aj v Čechách je manželstvo inštitúciou, ktorá stále nie je prežitá. Osobne som jeho nadšenou popularizátorkou. Málokto vie, že dokonca existuje veda zaoberajúca sa manželstvom, matrimoniológia. Jej zakladateľom bol známy český psychiater Dr. Plzák. Domnievam sa, že manželstvo bude vždy mať svojich zástancov.

Vysoká rozvodovosť sa často dáva do kontrastu s dlhotrvácnejšími manželstvami v minulosti. Dá sa však vysoká rozvodovosť brať ako pozitívny faktor? Môže vysoká rozvodovosť zároveň značiť vyššiu úroveň sebaúcty a ochoty žiť vo vzťahu, v ktorom je človek spokojný?

Laura Janáčková: Rozvod môže brať za pozitívny faktor len z pohľadu človeka, ktorý sa rozchádza s alkoholikom, tyranom, drogovo závislým či násilníkom. Inak je rozvod osobné zlyhanie oboch partnerov, a dvojnásobne to platí, keď sú vo vzťahu nedospelé deti. Tie bývajú spravidla rozvodom rodičov zasiahnuté najviac.

Akým najčastejším problémom čelia súčasné páry? Existuje niečo, čo by sme si od párov v minulosti mohli zobrať ako ponaučenie?

Laura Janáčková: Najčastejším partnerským problémom, ktorým čelia súčasné páry, je nedostatok úcty k sebe navzájom, netolerancia a sebectvo. Z pohľadu partnerskej sexuality je to rozdielna sexuálna apetencia a nevera. Ľudia sa nenaučili prijímať zodpovednosť a snažia sa sebecky presadzovať svoje záujmy. Nenaplnené vysoké očakávania vedú postupne k túžbe partnera prerábať, vychovávať či meniť. To ale v praxi nejde. Ak sa človek nenaučí pokore a kompromisu, cíti sa nespokojný. Keď si však ešte navyše myslí, že má na osobné šťastie akési právo, tak pod tlakom bežných povinností zlyháva, nesnaží sa na sebe ani vzťahu pracovať, ale vyberie si jednoduchšiu cestu, ktorá vychádza z dnešnej konzumnej spoločnosti - pokrčiť, vyhodiť a zaobstarať si nové. To sa týka aj partnera či rodiny. Hodnota partnerského života a funkčná, spokojná rodina, v ktorej má každý svoje nenahraditeľné miesto, je najdôležitejším posolstvom minulých generácií, ktoré by sme mali pochopiť, vážiť si ho a oceniť ho.

Na čo sa vo svojej prednáške zameriate?

Laura Janáčková: Cieľom prednášky nie je podať kompletný výklad vývoja partnerských vzťahov od praveku po novovek. K tomu sa ideálne hodí napríklad čítanie Svetových dejín sexuality od Morus-Richard Lewinsohna. Prednáška sa zaoberá históriou partnerských vzťahov a zameriam sa na aspekty, ktoré nám ukazujú, aké základné parametre pretrvali do súčasnosti a ovplyvňujú náš každodenný život. Ide mi o to, aby divák pochopil základy partnerského výberu, prečo sme ako druh rozkročené medzi monogamiou a polygamiou, a aké nemenné očakávania v partnerských vzťahoch boli, sú a budú. Poznatky zábavnou formou približujú evolučnú sexuológiu, a verím, že diváka nielen pobavia a vysvetlia mu niektoré jeho podvedomé myšlienkové pochody, ale navyše prinesú aj poučenie pre spokojnejší život.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentka klinickej psychológie Sexuologického ústavu 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. V Prahe založila Inštitút partnerských vzťahov. Vo Všeobecnej fakultnej nemocnici potom založila oddelenie somatopsychiky, kde sa dlhodobo venuje onkologickým pacientom. Zaoberá sa psychológiou v oblasti aplikovanej medicíny a komunikácie, predovšetkým psychoonkológiou, psychosomatikou, problematikou bolesti, ľudských vzťahov a sexuálneho správania. Publikovala desiatky odborných i populárnych článkov a je samostatnou autorkou mnohých populárnych kníh.

laura1.jpeg

Foto: 
kulturmarket

Štart: 19:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/DejinySexuality0806
Event: www.fb.com/events/300950598032630

- - Inzercia - -